ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

 ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/
річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Комунальний вищий навчальний заклад «Новобузький педагогічний коледж" 02125450
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет них коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі, грн Процедура закупівлі Орієнтов ний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
17.12.1 (30197000-6) Папір А4 2210 4250(чотирі тисячі двісті п'ятьдесят грн 00 коп)   січень  
17.23.1 (30199000-0) Журнали реєстраційні 2210 5070(п'ять тисяч сімдесят грн 00коп)   листопад  
22.29.2  (30199000-0) Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби 2210 9925(дев'ять тисяч дев'ятьсот двадцять п'ять грн 00коп)   березень  
58.19.1 (30199000-0 Підручники друковані 2210 20300(двадцять тисяч триста грн 00коп)   сіічень  
58.14.1 (22211000-2) Періодичні видання 2210 29475(двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн 00коп)   січень  
19.20.2  (09132000-3) Бензин 2210 32230(тридцять дві тисячі двісті тридцять грн 00коп)   січень  
20.41.3  (39831000-6) Рідке мило  2210 7540(сім тисяч п'ятьсот сорок грн 00коп)   березень  
20.41.3  (33711000-7 )Парфуми та засоби гігієни  2210 780(сімсот вісімдесят грн 00коп)   січень  
20.41.3  (39832000-3) Засіб для чищення "Гала" 500гр 2210 1090(Одна тисяча дев'яносто грн 00коп)   березень  
20.41.3  (24455000-4) Засіб "Білизна" 2210 760(сімсот шістьдесят грн 00коп)   січень  
32.91.1 (03432000) Мітли та щітки 2210 3790(три тисячі сімсот дев'яносто грн)   жовтень  
33.12.1 (34000000-7) Транспортне обладнання 2210 1790(одна тисяча сімсот дев'яносто грн 00коп)   березень  
14.19.1 (18000000-9) Одяг, взуття,сумки та аксесуари 2210 26400(двадцять шість тисяч чотириста грн 00коп)   квітень  
33.19.1 (30000000-9)Ремонтування іншого устаткування 2210 7080(сім тисяч вісімдесят грн 00коп)   січень  
Разом 2210   150480 (сто п'ятьдесят тисяч чотириста вісімдесят грн 00коп)      
80.20.1 (75251100-2)Послуги безпеки 2240 15300(п'ятнадцять тисяч триста грн 00коп)   січень  
62.02.3  (48311100-2) Послуги з системного супроводу ЄДБО 2240 1780(одна тисяча сімсот вісімдесят грн 00коп)   квітень  
62.02.3  (48311100-2)  Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення  2240 2750(дві тисячі сімсот п'ятьдесят грн 00 коп)   лютий  
62.02.3  (48213000-4) Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 2240 3020(три тисячі двадцять грн 00коп)   березень  
62.02.3  (48311100-2) Послуги з питань обслуговування програмного забезпечення (оновлення Парус-консультант) 2240 2160(дві тисячі сто шістьдесят грн 00коп)   березень  
45.20.1 (50112000) Оплата послуг з поточного ремонту автотранспорту 2240 1500(одна тисяча п'ятьсот грн 00 коп)   березень  
71.20.1 (71632000) Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей засобів обліку (приладів, лічильників) 2240 7500(сім тисяч п'ятьсот грн 00 коп)   вересень  
65.12.2(66514000) Послуги щодо страхування автотранспорту, інші 2240 700(сімсот грн 00 коп)   Квітень  
38.11.6(90512000-9) Оплата послуг з вивозу відходів 2240 6840(шість тисяч вісімсот сорок грн 00 коп)   Січень  
62.09.2 (50323000-5)  Оплата послуг з перезарядки картриджів,тонерів 2240 4240(чотирі тисячі двісті сорок грн 00коп)   Січень  
95.11.1(50323000-5) Послуги з технічного обслуговування комп'ютерів принтера приміщень 2240 4530(чотирі тисячі п'ятьсот тридцять грн 00коп)   Січень  
65.12.4 (66515000-3) Послуги щодо страхування майна від пожежі 2240 3100(три тисячі сто грн 00коп)   Січень  
61.10.1 (64211000-4) Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування 2240 3380(три тисячі триста вісімдесят грн 00коп)   Січень  
66.19.9(66110000-4)Банківські послуги 2240 120(сто двадцять грн 00коп)   січень  
61.10.1 (64211000) Інтернет зв'язок 2240 4390(чотирі тисячі триста дев'яносто грн 00коп)   Січень  
Разом 2240   61310 (шістьдесят одна тисячап триста десять грн 00коп)      
21.20.2 (33651600-2) Вакцина проти грипу 2220 10000(десять тисяч грн 00коп)   вересень  
21.20.2(33680000-0)Фармацевтичні вироби 2220 10000(десять тисяч грн 00коп)   січень  
Разом 2220   20000(двадцять тисяч грн 00коп)      
35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична 2273 122900(сто двадцять дві тисячі дев'ятьсот грн 00коп)   Січень  
06.20.1 (60300000-1) Послуги з транспортування трубопроводами 2274 22276,01(двадцять дві тисячі двісті сімдесят шість грн 01коп)   січень  
36.00.1 (41110000-3) Водопостачання 2272 1600(одна тисяча шістьсот грн 00 коп)   Січень  
Разом 2270   124500(сто двадцять чотирі тисячі п'ятьсот грн 00коп)      
Разом   356290(триста п'ятьдесят шість тисяч двісті дев'яносто грн 00коп0      
           
           
Затверджений рішенням комітету від 23.02.2016р. № 5
           
Голова комітету з конкурсних торгів        _______________________В.М.Вишкова      
           
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________________А.О.Дмитрієнко      

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.