«опівнічний командир»

Midnight Commander (mc, мі́днайт-кома́ндер, досл. перекл. «опівнічний командир») — один з консольних файлових менеджерів для Unix-подібних операційних систем, клон Norton Commander. Основний інтерфейс складається з двох панелей, на яких відображена файлова система.

Midnight Commander має можливість перегляду вмісту файлів RPM-пакунків, працює з популярними форматами архівів, начебто б вони були просто ще однією текою, а також функціонувати як клієнт FTP чи FISH. У Midnight Commander вбудований редактор mcedit (проте можна вказати й інший). Серед можливостей mcedit є підсвітка синтаксису для різних мов, здатність працювати у режимах ASCII та HEX.

Midnight Commander може також перейменовувати групи файлів. Це зручно при маніпулюванні великими зібраннями файлів, наприклад, щоб погодити їх з новим способом найменування. Midnight Commander може також переміщувати файли до різних тек і при цьому одночасно перейменовувати їх. Дозволяється вказувати вихідні та результуючі імена файлів з допомогою підстановлювальних знаків. При цьому можуть використовуватися регулярні вирази. Крім того, користувач може вибрати чи використовувати можливість "shell patterns" (автоматичне групування підстановлювальних знаків).

Midnight Commander зараз включений у більшість дистрибутивів Linux та поширюється під GNU General Public License.

mc дуже популярний на Linux завдяки побудові на гнучких текстових інтерфейсах (Ncurses або S-lang), що дозволяє йому працювати на звичайній консолі, всередині вікна X-терміналу, поверх SSH-з'єднань та й з усіма видами віддалених оболонок. (взято з http://uk.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander)

Зовнішній вигляд Midnight Commander

Для завантаження Midnight Commander  потрібно спочатку завантажити Термінал (Консоль) і в командній стрічці терміналу виконати команду mc і натиснути <Enter>. Після завантаження програми користувач бачить синій екран. Майже весь простір екрану займає дві панелі ("ліва" і "права"), в яких відображається вміст двох каталогів. Над панелями розташовується меню програми (його активізують клавішою F9), а в нижній частині - стрічка підказки в якій показано призначення функціональних клавіш   F1 - F10. Другою з низу розміщена командна стрічка Midnight Commander. В ній можна ввести і виконати будь-яку команду операційної системи.

Кожна панель складається з 3 части: заголовок панелі, список файлів і каталогів і стрічка міні-статусу. В заголовку вказується повний шлях до поточного каталогу. В стрічці "міні-статусу" показано деякі дані про той файл чи каталог, який в даний момент є підсвіченим.

Одна панель Midnight Commander є активна - про це свідчить підсвітка імені каталогу в заголовку панелі і підсвітка одної з її строк. Підсвітку в акивній панелі можна переміщувати користуючись клавішами управління курсором.  Загальні клавіші управління переміщенням представлені в Таблиці 1.

Клавіша Виконувана дія
<Стрілка вверх> або <Ctrl>+<P> Переміщення на одну стрічку вверх або назад.
<Стрілка вниз> або <Ctrl>+<N> Переміщення на одну стрічку вперед або вниз.
<PageUp> або <Alt>+<V> Переміщення на одну сторінку назад
<Page Down> або <Ctrl>+<V> Переміщення на одну сторінку вперед
<Home> Переміщення на початок
<End> Переміщення в кінець

 

Керування панелями 

Панелі програми Midnight Commander найчастіше відображають вміст каталогів файлової системи (тому називаються іноді панелями каталогів). Однак на панель можна відобразити і деяка інша інформація. У цьому розділі буде розказано, як змінити вигляд панелі або спосіб представлення інформації на панелі. 

Формати відображення списку файлів 

Вид панелей, в яких відображаються списки файлів і підкаталогів, може бути змінено через команди випадають меню лівої і правої панелей Ліва панель (Left) і Права панель (Right) головного меню. Якщо ви хочете змінити формат представлення списку файлів в панелі, ви можете скористатися командою Формат списку ... відповідної (лівої чи правої) панелі. Є можливість вибрати один з 4 варіантів подання списку файлів: Стандартний (Full), Укорочений (Brief), Розширений (Long) і визначається користувачем (User). 

В "стандартній" форматі відображаються ім'я файлу, його розмір і час останньої модифікації. 

В "скороченому" форматі відображаються тільки імена файлів, за рахунок чого на панелі вміщаються дві колонки (і видно вдвічі більше імен). 

В "розширеному" форматі вміст каталогу представляється так, як це робить команда "ls-l". У цьому форматі панель займає весь екран. 

Якщо ви виберете формат "визначається користувачем", ви повинні будете задати структуру що відображається. 

При завданні структури спочатку вказується розмір панелі: "half" (половина екрана) або "full" (весь екран). Після розміру панелі можна вказати, що на панелі повинно бути дві колонки. Це робиться додаванням цифри 2 у рядок завдання формату. Далі треба перерахувати імена полів з необов'язковим параметром ширини поля. В якості імен полів можуть використовуватися наступні слова: 

 • name - відображати ім'я файлу. 
 • size - відображати розмір файлу. 
 • bsize - відображати розмір в альтернативній формі, при якій виводяться розміри файлів, а для підкаталогів виводиться тільки напис "SUB-DIR" або "UP-DIR". 
 • type - відображати одно-символьне поле типу. Цей символ може приймати значення з наступного підмножини символів, що виводяться командою ls з параметром-F: 

* (Asterisk) - для виконуваних файлів; 

/ (Slash) - для каталогів; 

@ (At-sign) - для посилань (links); 

= (Знак рівності) - для гнізд (sockets); 

- (Дефіс) - для байт-орієнтованих пристроїв; 

  (плюс) - для блок-орієнтованих пристроїв; 

| (Pipe) - для файлів типу FIFO; 

~ (Тильда) - для символічних посилань на каталоги; 

! (знак оклику) - для обірваних (stalled) символічних посилань (посилань, що вказують на відсутній файл). 

mtime - час останньої модифікації файлу. 

 • atime - час останнього звернення до файлу. 
 • ctime - час створення файлу. 
 • perm - рядок, що показує поточні права доступу до файлу. 
 • mode - вісімкове подання поточних прав доступу до файлу. 
 • nlink - кількість посилань на даний файл. 
 • ngid - ідентифікатор групи (GID), в цифровій формі. 
 • nuid - код користувача (UID), в цифровій формі. 
 • owner - власник файлу. 
 • group - група, що має права на файл. 
 • inode - номер inode файлу. 

Ви також можете використати такі імена полів для організації виведення інформації на дисплей: 

 • space - вставити пробіл під час виведення на дисплей. 
 • mark - вставити зірочку (asterisk) якщо файл позначений, пробіл - якщо не позначено. 
 • | - Вставити вертикальну лінію під час виведення на дисплей. 

Для того, щоб задати фіксовану ширину поля, потрібно додати двокрапка ':', після якого вказати число позицій, що відводиться під це поле. Якщо після числа поставити символ '', то вказане число буде інтерпретуватися як мінімальна ширина поля, і, якщо екран дозволяє, поле буде розширене. 

 

Наприклад, "стандартний" формат виведення задається рядком: 

half type, name, |, size, |, mtime 

а "розширений" - рядком: 

full perm, space, nlink, space, owner, space, group, space, size, space, mtime, space, name 

А ось приклад формату, який визначається користувачем: 

half name, |, size: 7, |, type, mode: 3 

Відображення списку файлів в будь-якій з панелей може проводитися відповідно до одного з восьми порядків сортування: 

 • по імені; 
 • з розширення; 
 • за розміром файлу; 
 • за часом модифікації; 
 • за часом останнього звернення до файлу; 
 • за номером вузла (inode); 
 • без сортування. 

Порядок сортування ви можете задати, вибравши в меню відповідної панелі команду Порядок сортування .... При цьому з'являється діалогове вікно (мал. 6.2), в якому крім бажаного порядку сортування можна вказати, що сортування проводиться у зворотному порядку (поставивши за допомогою клавіші пробілу позначку в дужках біля слова Зворотній (Reverse)) і з урахуванням регістру символів. 

За замовчуванням підкаталоги відображаються на початку списку, але це можна змінити, проставивши позначку біля опції "Змішувати файли / каталоги" ( "Mix all files") команди Конфігурація меню Установки. 

Можна виводити в панель не всі списки файлів цього каталогу, а лише відповідні певним шаблоном. Команда Фільтр в меню будь-якої панелі дозволяє задати шаблон, яким повинні відповідати імена файлів, що відображаються в панелі (наприклад, "*. tar.gz"). 

Імена підкаталогів та посилання на підкаталоги відображаються завжди, незалежно від шаблону. 

У меню кожної з панелей є команда Перечитати (аналог якого в інших програмах зазвичай називається "Оновити"). Команда Перечитати (гарячі клавіші <Ctrl> <R>) оновлює список файлів, що відображається в панелі. Це буває корисно в тих випадках, коли інші процеси створюють або видаляють файли. Якщо ви виконали команду меню Критерій панелізаціі (перенаправлення виводу команди на панель, про нього буде розказано нижче), і внаслідок цього на панелі знаходяться результати роботи якоїсь програми, за командою Перечитати на панель знову буде виведено вміст каталогу. 

 

Інші режими відображення 

 

Крім того, що може здаватися формат виведення на панель файлів, будь-яку панель можна перевести в один з таких режимів. 

Режим "Інформація". У цьому режимі (рис. 6.3) на панель виводиться інформація про підсвічується в іншій панелі файлі і про поточну файлову систему (тип, вільний простір і число вільних індексних дескрипторів - inode). 

Режим "Дерево". У режимі відображення дерева каталогів в одній з панелей виводиться графічне зображення структури дерева каталогів (див. приклад на рис. 6.4). Цей режим подібний тому, який ви побачите, вибравши команду Дерево каталогів з меню Команди, тільки в останньому випадку зображення структури каталогів виводиться в окреме вікно. 

Режим "Швидкий перегляд" ( "Quick View"). У цьому режимі панель перемикається на відображення вмісту файлу, що підсвічується в іншій панелі. Для прикладу на рис. 6.5 приведений вигляд екрана при швидкому перегляді файлу. Bashrc з мого домашнього каталогу. 

При виведенні в панель результатів "швидкого перегляду" використовується вбудована програма перегляду файлів, так що, якщо переключитися клавішею <Tab> до панелі перегляду, ви зможете використовувати всі команди управління переглядом, зокрема, перераховані в табл. 6.1 - 6.2. 

Режими "Мережеве підключення" і "FTP-з'єднання". Ці два режими використовуються для відображення списку каталогів, розташованих на віддалених комп'ютерах. В іншому формат виводу інформації аналогічний форматів, який використовується для відображення локальних каталогів. Якщо вас цікавить, як користуватися цими режимами, скористайтеся підказкою програми. 

Клавіатурні команди управління панелями 

Для управління режимами роботи панелі можна користуватися командами меню, які були згадані вище, але зручніше використовувати управляючі комбінації клавіш. 

 • <Tab> Або <Ctrl> <i>. Змінити поточну (активну) панель. Підсвітка переміщається з панелі, яка була активною раніше, в іншу панель, яка стає активною. 
 • <Alt> <G> / <Alt> <R> / <Alt> <J>. Використовуються для переміщення підсвічування, відповідно, на самий верхній, середній або нижній файл з числа що відображаються в даний момент на панелі. 
 • <Alt> <T>. Циклічно перемикає режими відображення списку файлів поточної директорії. За допомогою цієї комбінації клавіш можна швидко переключатися з режиму стандартного виводу (long listing) до скороченого або до режиму, що визначається користувачем. 
 • <Ctrl> <\>. Показати довідник каталогів і перейти до вибраного каталогу. 
 • <Home> Або <Alt> <'<'>. Переміщення підсвічування на першу позицію списку файлів (тут я змушений відійти від угоди про позначенні клавіш). 
 • <End>, <Alt> <'>'>. Переміщення підсвічування на останню позицію списку файлів. 
 • <Alt> <O>. Якщо в активній панелі підсвічується ім'я каталогу, а на другій панелі відображається список файлів, то другий панель переходить в режим відображення файлів підсвіченого каталогу. Якщо в активній панелі підсвічування вказує на файл, то в другій панелі відображається вміст каталогу, батьківського по відношенню до поточного. 
 • <Ctrl> <PageUp>, <Ctrl> <PageDown>. Тільки якщо mc запущений з консолі Linux: виконується, відповідно, перехід (chdir) до батьківського каталогу ("..") або до виділеного підсвічуванням каталогу. 
 • <Alt> <Y>. Переміщення до попереднього каталогу з історії переміщення по каталогах; еквівалентно натискання мишкою на символ '<' у верхньому куті панелі. 
 • <Alt> <U>. Переміщення до наступного каталогу з історії переміщення по каталогах; еквівалентно натискання мишкою на символ '>'. 

Функціональні клавіші та меню Файл 

До цих пір ми розповідали тільки про зовнішній вигляд екрану програми Midnight Commander і про те, як змінити цей вид. Тепер настав час розповісти про те, як працювати з файлами за допомогою цієї програми. 

Найбільш часто виконувані в Midnight Commander операції прив'язані до функціональних клавіш <F1> - <F10>. 

Функціональні клавіші і їх дії 

<F1> Викликає контекстно-залежну підказку 

<F2> Викликає меню, що створюється користувачем 

<F3> Перегляд файлу, на який вказує підсвічування в активній панелі 

<F4> Виклик вбудованого редактора для файлу, на який вказує підсвічування в активній панелі 

<F5> Копіювання файлу або групи зазначених файлів з каталогу, який відображатиметься в активній панелі, в каталог, що відображається на другому панелі. При копіюванні одного файлу можна поміняти його імя1). Можна також вказати ім'я каталогу, куди буде проводитися копіювання (якщо треба скопіювати в каталог, відмінний від каталогу, який відображатиметься в другій панелі) 

<F6> Перенесення файлу або групи зазначених файлів з каталогу, який відображатиметься в активній панелі, в каталог, що відображається на другій панелі. Як і при копіюванні, можна змінити ім'я файлу або цільового каталогу. 

<F7> Створення підкаталогу в каталозі, який відображається в активній панелі 

<F8> Видалення файлу (підкаталогу) або групи зазначених файлів 

<F9> Виклик основного меню програми (що відображається над панелями) 

<F10> Вихід з програми 

Перераховані в цій таблиці операції (команди) можна виконувати не тільки шляхом натискання відповідної функціональної клавіші, а й за допомогою клацання миші по екранним кнопок або використовуючи відповідні команди меню Файл. 

Перш ніж виконувати якусь з операцій, зазначених у табл. 6.4 або задаються командами меню, треба вибрати файл або групу файлів, які будуть об'єктами операції. Для вибору тільки одного файлу достатньо перемістити на нього підсвічування в активній панелі (звичайно, спочатку треба перейти у відповідний каталог). Якщо ж ви хочете виконати якусь операцію відразу над групою файлів, ці файли треба відзначити. Щоб позначити файл, на який вказує на даний момент підсвічування, використовуйте клавішу <Insert> або комбінацію <Ctrl> <T>. При цьому назва файлу в панелі виводиться іншим кольором. Для зняття позначки з файлу використовуються ті ж комбінації. 

Виділити групу файлів для наступної обробки можна також за допомогою команди Позначити групу меню Файл. Ця команда використовується для позначки групи файлів за заданим шаблоном. Midnight Commander видасть рядок введення, у якій треба поставити регулярний вираз, що визначає бажану групу імен. Якщо включена опція Зразки в стилі shell, регулярні вираження будуються за тими ж правилами, які діють в оболонці shell (див. лекцію 5). Якщо опція "Зразки в стилі shell" відключена, то позначка файлів проводиться за правилами обробки нормальних регулярних виразів (див. керівництво man ed). 

Якщо вираження починаються або закінчуються слеш (/), то позначка буде ставитися на каталоги, а не на файли. 

"Гарячої" клавішею для операції позначки групи файлів є клавіша <> на цифровій клавіатурі. 

Операція "Зняти відмітку" ( "гаряча" клавіша - <-> або <\> - зворотний слеш) є зворотною по відношенню до операції позначки групи файлів і використовує ті ж правила формування шаблонів. Використовується для зняття позначки з групи файлів. 

Операція "Інвертувати відмітку" (<*>) використовується для того, щоб зняти позначки з усіх позначених файлів поточного каталогу, одночасно зазначивши всі файли, які не були помічені. 

Якщо поточний каталог містить багато файлів (так що всі вони не вміщаються на панелі), то перш ніж відзначити файл, його потрібно ще відшукати. У таких випадках зручно користуватися комбінаціями клавіш <Ctrl> <S> і <Alt> <S>. Після натискання однієї з цих комбінацій ініціюється режим пошуку назв файлів у поточній директорії з перших символів імені. У цьому режимі Зауважте, що ви відображаються не в командному рядку, а в рядку пошуку. Якщо режим Показ міні-статусу (Show mini-status) включений, цей рядок відображається на місці рядка міні-статусу. При цьому в процесі введення символів лінія підсвічування переміщається до наступного файлу, назва якого починається з введеної рядка символів. Клавіші <Backspace> або <Del> можуть використовуватися для виправлення помилок. Якщо <Ctrl> <S> натиснутою знову, здійснюється пошук наступного відповідного файлу. Треба відзначити, що якщо в поточному каталозі немає файлів з іменами, що починаються на Зауважте, що ви, ці символи не відображаються у рядку міні-статусу, що якраз і говорить Вам, що ви тут не знайдете шуканого файлу. 

 

Після вибору та позначки файлів для обробки досить натиснути одну з функціональних клавіш, щоб виконати потрібну операцію з файлами, наприклад, скопіювати файли, перемістити або видалити. Особливо зручно в порівнянні з роботою з командного рядка здійснювати за допомогою Midnight Commander перегляд або редагування файлів, оскільки в Midnight Commander є вбудовані програми для цих цілей. Але в цьому розділі ми не будемо розглядати вбудований редактор, відклавши його опис до лекції, присвяченій роботі з текстовими файлами. 

 

Як уже говорилося, зовсім не обов'язково використовувати функціональні клавіші для виклику асоційованих з ними команд. Будь-яку з цих команд можна виконати через меню Файл. Крім команд, асоційованих з функціональними клавішами, меню Файл містить ще такі команди (в дужках вказані відповідні "гарячі" клавіші). 

 

Права доступу (<Ctrl> <X>, <C>). Дозволяє змінити права доступу до виділеного або поміченим файлів. 

Власник / група (<Ctrl> <X>, <O>). Дозволяє виконати команду chown. 

Права (розширені). Дозволяє змінити права доступу і володіння файлом. 

Жорстка посилання (<Ctrl> <X>, <L>). Створює жорстку посилання на поточний файл. 

Символічне посилання (<Ctrl> <X>, <S>). Створює символічну посилання на поточний файл. Про посиланнях ми детально говорили в лекції 4. Програма Midnight Commander вказує символічні посилання, виводячи знак "@" перед ім'ям такого посилання (крім посилань на підкаталоги, які позначаються знаком тильди "~"). Якщо на екран виводиться рядок міні-статусу (опція "Показувати міні-статус" включена), то в ній відображається ім'я того файлу, на який вказує посилання. 

Швидка зміна каталозі (<Alt> <C>). Використовуйте цю команду, якщо ви знаєте повний шлях до каталогу, в який хочете перейти (який хочете зробити поточним). 

Перегляд виводу команди (<Alt> <!>). За цією командою на екрані з'являється рядок введення, в якій ви можете ввести будь-яку команду з параметрами (за замовчуванням пропонується використовувати як параметр ім'я підсвіченого файлу). Висновок цієї команди буде відображатися на екрані через спеціальну програму перегляду. 

Як бачите, меню Файл містить всі найбільш вживані команди, які потрібні нам для звичайних операцій обробки файлів поточного каталогу. Природно, що операції, що використовуються частіше за все, пов'язані з функціональними клавішами. Тому повернемося до опису цих команд, щоб дати деякі додаткові пояснення. 

 

Маски файлів для операцій копіювання / перейменування 

 

При виконанні операцій копіювання і переміщення (або перейменування) файлів ви маєте можливість змінити імена копіюються або переміщуються файлів. Для цього ви повинні задати маску для імен файлів-джерел і маску для імен файлів, які будуть створені (файли-приймачі). Зазвичай ця друга маска являє собою декілька символів заміни (wildcards) в кінці рядка, що визначає місце призначення створюваних файлів. Завдання масок здійснюється в рядках введення, що відображаються у вікні, що з'являється після звернення до команд копіювання / перенесення (рис. 6.6). 

 

Всі файли, що задовольняють масці джерела, будуть перейменовані (скопійовані або переміщені з новими іменами) відповідно до маскою файлу-приймача. Якщо є позначені файли, то копіюються (переміщуються) лише позначені файли, що задовольняють заданій масці для файлів-джерел. 

 

 

 

 

збільшити зображення 

Рис. 6.6. Діалогове вікно для перейменування файлів 

Є ще кілька опцій, які впливають на виконання операцій копіювання / переміщення файлів, і які встановлюються в тому ж вікні запиту, де задаються маски імен файлів, або через команду меню Настройки | Конфігурація. 

 

Опція Разіменовивать посилання (Follow links) визначає, чи будуть при копіюванні жорстких або символічних посилань у каталозі-приймачі (і рекурсивно в підкаталогах) створюватися такі ж посилання, або будуть копіювати файли (і підкаталоги), на які ці посилання вказують. 

 

Опція Всередину каталогу, якщо є (Dive into subdirs) визначає, що робити, якщо в каталозі-приймачі вже існує підкаталог, ім'я якого збігається з ім'ям файлу (каталогу), який копіюється (джерела). За замовчуванням (опція відключена) вміст каталогу-джерела копіюється в каталог-приймач. Якщо опція включена, то в каталозі приймачі буде створено новий підкаталог з тим же ім'ям, в який і буде здійснюватися копіювання. 

 

Краще показати це на прикладі. Нехай ви хочете скопіювати вміст каталогу one в каталог / two / one, який вже існує. Зазвичай (опція відключена) mc буде просто копіювати всі файли з one в / two / one. Якщо опцію включити, копіювання файлів буде вироблятися в / two / one / one. 

 

Опція Зберігати атрибути (Preserve attributes) визначає, чи будуть при копіюванні / переміщенні збережені атрибути вихідного файлу: права доступу, мітки часу і, якщо ви root, UID і GID вихідного файлу. Якщо опція відключена, атрибути будуть встановлені у відповідності з поточним значенням umask. 

 

На процедури копіювання і переміщення файлів робить також вплив установка опції Зразки в стилі shell в меню Налаштування / Конфігурація. Коли ця опція включена, ви можете використовувати символи заміни (wildcards) '*' та '?' в масці джерела. Вони обробляються аналогічно тому, як це робиться в shell. У масці приймача дозволяється використовувати тільки '*' і '\ <цифра>'. Перший символ '*' в масці приймача відповідає першій групі символів заміни в масці джерела, другий символ '*' відповідає другій групі і т. д. Аналогічно, символ заміни '\ 1' відповідає першій групі символів заміни в масці джерела, символ '\ 2 '- другої групи і т. д. Символ' \ 0 'цілому відповідає імені файлу-джерела. Наведемо кілька прикладів. 

 

Приклад 1. Якщо маска джерела "*. tar.gz", а маска приймача - "/ two / *. tgz", і ім'я копируемого файлу - "foo.tar.gz", копія буде називатися "foo.tgz" і буде знаходитися в каталозі "/ two". 

 

Приклад 2. Припустимо, ви хочете поміняти місцями ім'я і розширення файлу, так щоб "file.c" став файлом "c.file". Маска джерела для цього повинна мати вигляд "*.*", а маска приймача - "\ 2. \ 1". 

 

Коли опція Зразки в стилі shell ( "Use shell patterns") виключена, mc не здійснює автоматичної угруповання. Для вказівки груп символів у масці джерела, які будуть відповідати символів заміни в масці приймача, ви повинні в цьому випадку використовувати дужки '\ (... \)'. Цей спосіб більш гнучкий, але вимагає більше зусиль при введенні. Знову наведемо два приклади 

 

Приклад 3. Якщо маска джерела має вигляд "^ \ (.* \) \. Tar \. Gz $", копіювання виробляється в "/ two / *. tgz" і копіюється файл "foo.tar.gz", то результатом буде "/ two / foo.tgz ". 

 

Приклад 4. Припустимо, що ви хочете поміняти місцями ім'я файлу та його розширення, так щоб імена виду "file.c" взяли вигляд "c.file". 

 

Маска джерела для цього - "^ \ (.* \) \. \ (.* \) $", А маска приймача - "\ 2. \ 1". 

 

При виконанні операцій копіювання / переміщення ви можете також перетворити регістр символів в іменах файлів. Якщо ви використовуєте '\ u' або '\ l' в масці приймача, то наступний символ імені буде утворений у верхньому (заголовні символи) або нижньому (малі) регістрі відповідно. 

 

Якщо використовувати в масці приймача '\ U' або '\ L', то до відповідного регістру будуть перетворені всі наступні символи, аж до наступного входження '\ L' або '\ U', або ж до кінця імені файлу. 

 

Застосування '\ u' і '\ l' забезпечує більш широкі можливості, ніж '\ U' і '\ L'. 

 

Наприклад, якщо маска джерела є '*' (опція Зразки в стилі shell включена) або '^ \ (.* \) $' (опція Зразки в стилі shell вимкнена), а маска приймача є '\ L \ u *', імена файлів будуть перетворені таким чином, що перші букви імені будуть великими, а всі інші - малими. 

 

Символ '\' в масках використовується для скасування спеціальної інтерпретації окремих символів. Наприклад, '\ \' означає просто зворотний слеш (як літерал) і '\ *' означає просто зірочку (asterisk). 

 

Повідомлення MC при виконанні операцій копіювання / переміщення файлів 

 

Коли ви виконуєте операції копіювання, переміщення або видалення файлів, Midnight Commander відображає на екрані діалогове вікно, в якому показано, який (і) файл (и) в даний момент обробляється і як йде процес обробки. Для відображення процесу обробки на екран виводиться до трьох діаграм-смужок (progress bars). Перша (file bar) показує, яка частина поточного файлу оброблена (наприклад, скопійована). Друга (count bar) показує яка частка позначених файлів оброблено на поточний момент. Третя (bytes bar) показує частку виконаних робіт у відсотках від сумарного обсягу (у байтах) позначених файлів. Якщо відключена опція Деталі операцій (див. пункт меню Налаштування / Конфігурація), два останніх діаграми не відображаються. 

 

У нижній частині цього діалогового вікна є дві кнопки. Натискання на кнопку Пропустити призведе до того, що буде пропущено обробка поточного файлу. Натискання на екранну кнопку Перервати завершує виконання заданої операції, все, що залишилися файли будуть пропущені. 

 

У процесі виконання файлових операцій ви можете побачити вікна ще трьох видів. 

 

Вікно помилок інформує про помилку і пропонує три варіанти продовження. Зазвичай ви вибираєте варіант відповіді Пропустити для того, щоб виключити з обробки фото, на якому спіткнулася програма, або Перервати, щоб взагалі скасувати виконання заданої операції. Третій варіант, ще раз спробувати, вибирається тоді, коли вам вдалося усунути причину збою (наприклад, скориставшись іншим терміналом). 

 

Вікно підтвердження перезапису з'являється тоді, коли ви намагаєтеся перезаписати існуючий файл, тобто в каталозі, в який здійснюється переміщення або копіювання вже є файл із заданим ім'ям. У вікні підтвердження відображаються час створення і розмір файлу-джерела (переносимого або копируемого файлу) та файлу-приймача (який у разі перезапису буде знищений). 

 

Нижче виведені два питання. На перше питання ( "Переписати цей файл?") Пропонується три варіанти відповіді: 

 

погодитися (кнопка Да); 

відмовитися, тобто пропустити перезапис поточного файлу (кнопка Ні); 

дописати вміст файлу-джерела в кінець файлу-приймача (кнопка Дописати у Кінець). 

Відповідь на друге запитання ( "Переписати всі файли?") Дозволяє прийняти одне з 4 можливих рішень по всіх вибраних для обробки файлів (щоб вікно запиту не з'являлося кожен раз): 

 

Все - перезапишуть без додаткових запитань всі вибрані файли; 

Застарілі - перезапишуть (затрутся) тільки файли, які створені раніше файлу-джерела; 

Жодного - не перезаписувати файли (але якщо не існує файлу-приймача, то копіювання джерела буде вироблено); 

Розрізняються по довжині. 

Ви можете відмовитися від виконання операції, якщо натиснете кнопку Перервати в нижній частині вікна запиту. Вибір потрібної екранної кнопки здійснюється клавішами стрілок або клавішею табуляції. 

 

Вікно запиту на рекурсивне видалення з'являється в тому випадку, коли ви намагаєтеся видалити непорожній каталог. За кнопці Так каталог буде вилучено разом з усіма файлами, Ні означає відмову від видалення каталогу, Усе треба вибирати, якщо ви відзначили групу підкаталогів для видалення і впевнені у своєму виборі, Ні одного-щоб пропустити всі непусті каталоги з числа помічених, Перервати означає відмову від виконання операції видалення. Вибирайте Так або Всі тільки в тому випадку, коли ви дійсно впевнені, що хочете видалити каталог з усіма вкладеними підкаталогами. 

 

Якщо ви позначили для обробки групу файлів, то після виконання операції буде знято мітку тільки з тих файлів, які успішно оброблені. Пропущені файли залишаться поміченими. 

 

Командний рядок оболонки 

 

Як було сказано при описі зовнішнього вигляду екрану Midnight Commander, у нижній частині екрана завжди присутній командний рядок оболонки. 

 

Для того, щоб під час роботи з Midnight Commander запустити будь-яку команду операційної системи, ви повинні або набрати ім'я відповідної програми в командному рядку, або вибрати його в одній з панелей (перемістивши підсвічування на ім'я файлу програми), а потім натиснути клавішу <Enter> . Якщо ви натискаєте клавішу <Enter> в той момент, коли підсвічування вказує на ім'я файлу, що не є виконуваним, Midnight Commander порівнює розширення обраного файлу з розширеннями, прописаних у "файлі розширень" ~ / mc.ext. Якщо у файлі розширень знайдеться підрозділ, що задає процедури обробки файлів з даним розширенням, то обробка файлу здійснюється відповідно до заданих в цьому підрозділі командами. Перед обробкою виконуються прості макро-підстановки. 

 

Найчастіше введення команд вимагає введення великої кількості символів (особливо з урахуванням того, що треба вказати параметри команди і, в тому числі, повні, із зазначенням шляхів, імена оброблюваних файлів). Для полегшення введення в Midnight Commander існують кілька клавіатурних команд, які дозволяють скоротити число натисків на клавіші під час введення та редагування команд в командному рядку. 

 

<Alt> <Enter>. Копіює підсвічене ім'я файлу або каталогу в командний рядок. 

<Ctrl> <Enter>. Те ж саме, що <Alt> <Enter>, але працює тільки в консолі. 

<Alt> <Tab>. Намагається виконати операцію "Завершення введення" (completion) імені файла, назви команди, змінної, імені користувача або імені хоста (залежно від того, що ви почали набирати і який елемент команди вводите), тобто намагається вгадати ще не набрані вами символи, виходячи зі списку файлів поточного каталогу, списку команд і т. д. 

<Ctrl> <X>, <T>. Копіює до командного рядка імена позначених файлів (або підсвічене ім'я, якщо немає позначених) з активної панелі. 

<Ctrl> <X>, <Ctrl> <T>. Копіює до командного рядка імена позначених файлів з пасивної панелі. 

<Ctrl> <X>, <P>. Копіює в командний рядок ім'я поточного каталогу (тобто каталогу, що відображається в активній панелі). 

<Ctrl> <X>, <Ctrl> <P>. Копіює в командний рядок ім'я каталогу, яке відображатиметься у пасивної панелі. 

<Ctrl> <Q>. Вставляє символи, які якимось чином інтерпретуються самою програмою Midnight Commander (наприклад, символ ''). 

<Alt> <P>. Викликає переміщення на команду назад за списком вже запущено команд (історії команд). 

<Alt> <N>. Переміщення на одну команду вперед в історії команд. 

<Alt> <H>. Виводить історію поточного рядка введення (для командного рядка - історію команд). 

Строки введення - це не тільки командний рядок оболонки shell, але й строки введення в діалогових вікнах різних підпрограм. У всіх випадках, коли на екрані з'являється рядок введення, можна користуватися керуючими комбінаціями клавіш, що вказані в табл. 6.5. 

 

Таблиця 6.5. Команди управління рядком введення 

Комбінація клавіш їх дії 

<Ctrl> <A> Переміщає курсор на початок рядка 

<Ctrl> <E> Переміщає курсор на кінець рядка 

<Ctrl> <B> Переміщає курсор на одну позицію вліво 

<Ctrl> <F> Або <0> Переміщає курсор на одну позицію вправо 

<Alt> <F> Або <0> Переміщає курсор на одне слово вперед 

<Alt> <B> Переміщає курсор на одне слово назад 

<Ctrl> <H> Або <Backspace> Видаляє символ, що передує курсору 

<Ctrl> <D> Або <Delete> Видаляє символ в позиції курсору 

<Ctrl> <@> Встановлює позначку для того, щоб вирізати (скопіювати в буфер) частину тексту 

<Ctrl> <W> Копіює текст, розташований між курсором і влучною, в буфер, видаляючи текст з рядка введення 

<Alt> <W> Копіює текст, розташований між курсором і влучною, в буфер (без видалення з рядка введення) 

<Ctrl> <Y> Вставляє вміст буфера в рядок введення перед позицією курсору 

<Ctrl> <K> Видаляє текст від курсора до кінця рядка 

<Alt> <P> І <Alt> <N> Ці комбінації використовуються для переміщення по історії команд. <Alt> <P> Переміщує до попередньої команді, <Alt> <N> - до наступної 

<Ctrl> <Alt> <H> Або <Alt> <Backspace> Видалити попереднє слово 

<Alt> <Tab> Намагається виконати завершення введення (completion) імені файлу, команди, змінної, імені користувача або ім'ям хоста 

Меню Команди 

 

Випадне підменю Команди головного меню дозволяє виконати ще ряд операцій з управління файловою системою, а також виконати деякі команди, що змінюють вигляд панелей Midnight Commander і видиму в панелі інформацію. 

 

При зверненні до команди меню Дерево каталогів виводиться вікно, яке відображає структуру каталогів файлової системи. 

 

Дерево каталогів може бути викликане двома способами: через команду Дерево каталогів з меню Команди і команду Дерево з меню правої або лівої панелей. 

 

Щоб позбавитися від довгих затримок під час створення дерева каталогів, Midnight Commander створює дерево шляхом перегляду тільки невеликого підмножини всіх каталогів. Якщо каталог, який вам потрібен, не відображено, перейдіть в його батьківський каталог та натисніть <Ctrl> <R> або <F2>. Якщо каталог не містить вкладених підкаталогів, нічого не відбудеться. В іншому випадку розгорнеться ще один рівень дерева підкаталогів. 

 

Існує два режими відображення дерева каталогів. У статичному режимі переміщення для вибору каталогу (тобто переміщення підсвічування на ім'я іншої каталогу) використовуються тільки клавіші <стрілка вліво "і" стрілка вправо>. Показуються всі відомі програмі на даний момент підкаталоги. У динамічному режимі клавіші <стрілка вліво "і" стрілка вправо> використовуються для переходу на сусідній каталог того ж рівня. Для переходу в батьківський каталог використовується клавіша <стрілка вгору ", а по клавіші <стрілка вниз> відбувається перехід до нащадків поточного каталогу, тобто на один рівень нижче. При цьому відображаються лише вищерозміщені каталоги (включаючи батьківський і вище), сусідні каталоги того ж рівня і безпосередні нащадки. Вид дерева каталогів динамічно змінюється після кожного переміщення по дереву. 

 

Для управління переглядом дерева каталогів можуть використовуватися наступні комбінації клавіш: 

 

Працюють всі клавіші управління переміщенням (див. табл. 6.1). 

<Enter> У вікні перегляду дерева каталогів натискання цієї клавіші викликає вихід з режиму перегляду і відображення списку файлів вибраного каталозі в активній панелі. При відображенні дерева каталогів в одній з панелей при натисканні клавіші <Enter> відповідний каталог відображається в другій панелі, а на поточному панелі залишається дерево. 

<Ctrl> <R> Або <F2> Перечитати вміст каталогу. Використовується в тих випадках, коли дерево каталогів не відповідає реальній структурі: деякі підкаталоги не показані або показані більше не існують. 

<F3> Видалити поточний каталог з дерева. Ця команда використовується тільки для видалення помилково відображаються гілок дерева. Якщо ви спробуєте видалити існуючий каталог, буде видане повідомлення про помилку. Саме тому в рядку, що пояснює призначення функціональних клавіш клавіша <F3> позначена словом Забути. 

<F4> (Static / Dynamic) Переключення між статичним (що застосовуються за замовчуванням) і динамічним режимами переміщення по дереву. 

<F5> Копіювати підкаталог (з'являється рядок введення, в якій треба вказати, куди копіювати). 

<F6> Перемістити підкаталогу. 

<F7> Створити підкаталог в поточному каталозі. 

<F8> Видалити підсвічений каталог з файлової системи. 

<Ctrl> <S> Або <Alt> <S> Знайти наступний каталог, що відповідає заданим шаблоном пошуку. Якщо такого каталогу не існує, відбувається просто зсув підсвічування на один рядок вниз. 

<Ctrl> <H> Або <Backspace> Видаляє останній символ в рядку (шаблон) пошуку. 

<Будь-який інший символ>. Цей символ додається в параметри пошуку і проводиться переміщення на ім'я наступного каталогу, яке задовольняє шаблоном. У режимі перегляду дерева каталогів спочатку необхідно активізувати режим пошуку клавішами <Ctrl> <S> Шаблон пошуку буде відображатися в рядку міні-статусу. 

Наступні дії можливі тільки у вікні перегляду дерева каталогів і не підтримуються при перегляді дерева в одній з панелей 

 

<F1> (Help) Виклик підказки з відображенням розділу допомоги про вікно дерева каталогів. 

<Esc> Або <F10> Вихід з вікна дерева каталогів. Зміни поточного каталогу не відбувається. 

У вікні перегляду дерева каталогів підтримується мишка. Подвійне клацання аналогічний натискання клавіші <Enter>. 

 

Команда Пошук файлу (гарячі клавіші <Meta> <?> Або <Esc> ,<?>) меню, що випадає Команда дозволяє вам знайти на диску файл із заданим ім'ям. 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.