Зміст програми.

Зміст програми. Основні поняття початкового курсу інформатики

Єдиної державної програми з інформатики для початкової школи немає. Зате існують дуже багато авторських.

Наприклад програма за М.Левшином.

 

ПРОГРАМА

1 клас (34 (68) занять)

Лінійні алгоритми. Виконання алгоритмів. Алгоритмічна природа різноманітних процесів. Подання ситуацій навколишньої дійсності через алгоритми. Знак. Ознайомлення учнів з елементами навчальної алгоритмічної мови.

Умовні позначення у лінійному алгоритмі. Заміна алгоритмів. Техніка безпеки на ПЕОМ.

Первинне ознайомлення з ПЕОМ. Основні пристрої ПЕОМ. Формування клавіатурних навичок. Використання навчальних програм «Художній редактор», «Парашутисти», «Колобок» та ігрових програм

Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів на кінець навчання у 1 класі

знати правила техніки безпеки під час роботи на ПЕОМ і дотримуватись їх мати уявлення про будову ПЕОМ усвідомлювати основні принципи користування алгоритмами.

Учні повинні вміти:

виконувати алгоритми;

змінювати алгоритми;

повторювати виконані алгоритми;

знаходити помилки в лінійних алгоритмах;

вмикати і вимикати ПЕОМ;

набирати на клавіатурі цифри, букви, слова;

користуватися навчальними та ігровими програмами.

2 клас (34 (68) занять)

Повідомлення. Види повідомлень. Мови Алгоритми з розгалуженням. Умовні графічні позначення алгоритмів з розгалуженням. Виконання, заміна та відтворення алгоритмів з розгалуженням. Код. Кодування.

Програма комп'ютера. Командний принцип роботи комп'ютера. Виконання навчальних програм «Івасик Телесик», «Кіт рибалка».

Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів на кінець навчання у 2 класі

мати уявлення про алгоритми з розгалуженням,

програми комп'ютера як інструкції для виконання

Учні повинні влити

набирати на клавіатурі слова й вивчені числа;

користуватися навчальними та ігровими програмами;

виконувати алгоритми з розгалуженням;

знаходити помилки в алгоритмах з розгалуженням;

відтворювати алгоритми з розгалуженням.

3 клас (34 (68) занять)

Алгоритми з повтореннями, їх умовні графічні зображення. Виконання заміна та відтворення алгоритмів з повтореннями;

Виконання навчальних програм. Інформація її види. Аналіз найпростіших програм з операторами «CIRKLE», «LINE», «РSЕТ».

Режим прямого виконання команд комп'ютера Вмикання та вимикання комп'ютера, дисководу. Виклик змісту дискети виклик і запуск програм. Електронні таблиць.

Основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець навчання у 3 класі.

мати уявлення про алгоритми з повтореннями, елементарні програми графічних зображень мовою "Бейсік"

Учні повинні вміти.

вмикати і вимикати комп'ютер,

викликати зміст диска,

викликати програму із заданим ім'ям, запускати її,

працювати на комп'ютері в діалоговому режимі,

виконувати алгоритми з повтореннями, знаходите в них допущені помилки, відтворювати алгоритми з повтореннями

4 клас (34 (68) занять)

Алгоритми комбінованої структури Інформація Виконання навчальних програм База даних Експертні системи Перевірка складних обчислень за допомогою комп'ютера Виконання найпростіших графічних побудов за допомогою операторів «РSЕТ» «LINE» «CIRKLE» «DRAW», «GОТО». Музичні програми

Основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець навчання у 4 класі:

мати уявлення про інформацію, можливості комп'ютера їх засобу переробки, збереження і передачі інформації знак мову кодування комп'ютерні програми, елементарні графічні та музичні програми алгоритми різної структури знати і дотримуватися техніки безпеки роботи на ПЕОМ усвідомлювати основні принципи виконання алгоритмів мати уявлення про командний режим роботи комп'ютера.

Учні повинні вміти

вмикати і вимикати комп'ютер

викликати зміст диска,

викликані програму із заданим ім'ям запускати її

виконувати алгоритми різної структури, будувати їх знаходити допущені помилки, відтворювати задані алгоритми

користуватися ігровими навчальними та прикладними програмами зокрема аналогами редакторів конструкторів баз даних електронних таблиць, експертних систем

володіти клавіатурними навичками

Одразу відзначимо, що у програмі є значна кількість наукових термінів, які у навчальному процесі не вживаються Вони призначені тільки для вчителя Це «алгоритм», «точність», «визначеність», «результативність», «дискретність» «зрозумілість» алгоритмів, «модель» «база даних» «електронні таблиці» Подання наукової термінології спричинено необхідністю визначення операційного складу дій, які розкривають зміст перелічених понять і наскрізне пронизують курс початкової інформатики Для деяких з них вводяться методичні терміни-замінники Замість терміну «алгоритм», наприклад, зрозумілі дітям слова «правило» «інструкція» «система вказівок», «послідовність дій» і т їй

Про вивчення інформатики в початковій школі (М.Левшин)

Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття" одним з основних напрямків реформування освіти називає, зокрема «...запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень...», а один з основних шляхів реформування її змісту "... широке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій".

З якого ж віку розпочинати комп'ютерну освіту переконані — з дитячого садка, перших кроків навчання у школі. Можливість і доцільність використання персональних комп'ютерів у процесі навчання дітей 5—9 роки була доведена нами експериментально у 1985—1990 рр. На основі названого пошукового дослідження було розроблено і перший варіант програми з початкової інформатики, яка поступово знаходить свою практичну реалізацію у школах України.

У розробленому Інститутом системних досліджень МО України проекті концепції змісту наскрізної освіти з інформатики та обчислювальної техніки відстоюється така думка: «Елементи інформатики повинні бути включені в інші навчальні предмети з урахуванні універсальних можливостей використання засобів сучасної інформаційної технології при опрацюванні інформації, що стосується найрізноманітніших предметних областей і підтримки таких загальних видів діяльності, як лічба, письмо, малювання, пошук інформації, її систематизація, зберігання, подання», подання" дуже приваблива у плані сучасних тенденцій інтеграції різноманітних курсів. За такого підходу також знімається необхідність реконструювати навчальний план Переваги е.

Але ми все-таки наполягаємо на виділенні «Початкової інформатики» як окремого предмета і аргументуємо це такими двома причинами.

По-перше, наявність комп'ютера як засобу навчання на уроці є значним відволікаючим фактором, особливо для дітей п'яти, шести, семи років. У зв'язку з чим вчителю дуже складно зосередити увагу учнів, адже їм так хочеться розглядати- натискати клавіші, гладити такий красивий засіб навчання.

По-друге, розчинення інформаційного матеріалу по предметне вимагатиме наявність комп'ютерів у кожному класі початкової школи. Але уявити це поки що важко.

Вивчення ж інформатики як окремого навчального предмета дозволяє скласти розклад так, що наявність вже одного комп'ютерного класу на школу зможе забезпечити потреби початкової ланки навчання.

Те, що ми виділяємо інформатику окремим предметом, не означає її відриву від інших предметів навчального плану. З самого початку експериментального навчання інформатики базувалося на концептуальному положенні, яке полягало в тому, що більшість інформаційних уявлень, навичок та вмінь формуються на осі виконання навчальних програм з мови, математики, трудового навчання, тощо.

Як часто мають проводитися заняття з початкової інформатики? Комп'ютер з хорошими захисними можливостями дозволяє проводити два заняття на тиждень. У протилежному випадку — тільки 1 раз, а безпосереднє перебування учнів перед ввімкненим дисплеєм обмежується 15 хвилинами. Тут педагогічні умові поступаються санітарно-гігієнічним. Здоров'я школярів— над усе.

Прийнявши рішення про введення інформатики у початкові класи, керівництво шкіл стоїть перед дилемою: «Хто ж повинен проводити відповідні уроки?»

Ми схильні вважати, і це підтверджують наші спостереження, що це має бути класовод. Перш за все він добре знає вікові особливості учнів, методику роботи у початкових класах. Досвід проведення курсової перепідготовки свідчить- що навіть за 6 лекційно-практичних годин, які виділені для предмета «Інформатика», вчителі встигають усвідомити систему роботи по впровадженню інформатики в 1—4 класах і переконатись, що нічого особливого, складного у ній немає, необхідна лише певна практика. Проаналізуємо програму з початкової інформатики. Курс початкової інформатики є самостійною складовою частиною інформатики загальноосвітньої середньої школи. Па початкову школу покладаються завдати закласти в учнів первинні навички інформаційної культури, початків комп'ютерної грамотності, забезпечити наступність з подальшими ланками навчання.

Основні завдання початкової інформатики — створити умови для пропедевтики базових понять інформатики (інформація, знак, модель, код, кодування, алгоритм, комп'ютер, основні пристрої комп'ютера, оператор, режими роботи та мова комп'ютера, команда, комп'ютерна програма); виробити елементарні навички роботи з комп'ютерами, вміння дотримуватися техніки безпеки роботи з ПЕОМ: вмикати і вимикати комп'ютер, викликати зміст диску, викликати програму із заданим ім'ям та запускати її, користуватися прикладними та навчальними програмами, зокрема аналогами редакторів, конструкторів, баз даних, електронних таблиць, експертних систем; розвивати алгоритмічне мислення учнів: формування вміння моделювати, орієнтуватися у різновидах знакових моделей, здійснювати модельні переходи; забезпечити розвиток творчого мислення школярів та реалізацію основних виховних завдань, які стоять перед початковою школою; сприяти формуванню навчальних умінь та навичок з основних учбових дисциплін початкової школи.

Пропедевтика основних понять інформатики здійснюється на інтуїтивно-практичному рівні протягом чотирьох років навчання. В учнів поступово формуються уявлення про ПЕОМ та її будову, оператор, команду, комп'ютерну програму, алгоритм.

Ознайомлення з різними алгоритмами відбувається з опорою на послідовні ускладнення змісту і форми їх подання. Від перших занять учні поступово повинні усвідомлювати такі властивості алгоритмів, як точність, визначеність, результативність, дискретність, зрозумілість.

Ознайомлення з клавіатурою комп'ютера відбувається поетапно, спочатку з використанням ігрових програм, а потім вивчення значень клавіш після опанування відповідних букв і цифр, що завершується виробленням автоматизованих навичок за допомогою клавіатурного тренажера.

Розвиток алгоритмічного мислення учнів забезпечується сформованістю їх уявлень про алгоритми різної структури та засвоєння умінь виконувати, змінювати і конструювати алгоритм, відшукувати помилку.

Формування вміння моделювати Ґрунтується на завданнях різного рівня від предметних до знаково-символічних з обов'язковим усвідомленням його операційної структури (виділити основні змістові частини задачі; виявити зв'язки між ними; скласти розв'язуючу модель задачі).

Розвиток дослідницьких навичок, пізнавальної самостійності, кмітливості, творчих здібностей учнів забезпечується відповідною системою завдань з пакеті» комп'ютерної підтримки.

Основним принципом вивчення інформатики у 1— 4 класах є положення про те, що початки комп'ютерної грамотності учнів, їх комп'ютерна інтуїція розвиваються здебільшого шляхом виконання навчальних програм з математики, мов, трудового навчання, природознавства і т. ін.

Виходячи з вищесказаного, можна схарактеризувати основний зміст системи програмового забезпечення початкового курсу інформатики

1. Тренажери для вироблення навичок роботи з комп'ютером

2. Програми на розвиток початкових уявлень інформатики

3. Навчальні програми з математики та інших предметів

4. Комп'ютерні програми розвивального характеру

5. Ігрові програми

Заняття з початкової інформатики доцільно проводити у другу половину дня

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.