Питання для проведення вступного випробування у формі співбесіди на основі повної загальної середньої освіти

Питання співбесіди

на вступне випробування з історії України

 1. Найдавніші поселення на території України. Трипільська культура, її загальні риси.
 2. Кіммерійці, скіфи, сармати на території України (період перебування, спосіб життя, пам’ятки культури, основні події).
 3. Античні міста колонії у Північному Причорномор’ї (назва, коли і ким заснована, місце розташування, історична доля, особливості господарського життя, причини занепаду античних міст-колоній).
 4. Давні слов’яни (походження розселення, боротьба з готами, гунами, аварами. Війна з Візантією, її наслідки). Заснування Києва. Передумови утворення держави у східних слов’ян. Проукраїнський етнос.
 5. Утворення і розвиток Київської Русі. Перші князі, значення їх діяльності. Політика Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Культура. Причини занепаду і роздробленості Київської Русі.
 6. Гальцько-Волинське князівство (політичний, соціальний, економічний розвиток, боротьба з монголо-татарами). Данило Галицький.
 7. Українські землі під владою Литви і Польщі (XIV – I половина XVII ст. ). Люблінська унія. Магдебурзьке право. Литовські статути. Брестська церковна унія. Культура. П.Могила.
 8. Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Козацькі повстання. Гетьман П.Сагайдачний.
 9. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 1648-1654 рр. (причини, характер, рушійні сили, основні події). Б.Хмельницький.
 10. Українська Гетьманська держава І пол. ХІІ - XVIII ст. (соціально-економічний розвиток, занепад феодальної системи господарювання і зародження буржуазних відносин; політичне життя, ідеї української державності у політиці українських гетьманів. І.Мазепа; П.Орлик).
 11. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у І пол. ХІХ ст. (адміністративно - територіальний устрій та регіональний поділ; економічне становище; визвольний рух, початок українського відродження, масонство, ідеї декабристів, «Кирило – Мифодіївське товариство»).
 12. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII – у І пол. ХІХ ст. (адміністративно-територіальний поділ; національне і соціальне становище українців; українське національне відродження, «Руська трійця», революція 1848 – 1849 рр., Головна руська рада).
 13. Українські землі у ІІ пол. ХІХ ст. (буржуазні реформи, скасування кріпосного права у Росії, зародження кооперативного руху; культурно-просвітницький етап національно-визвольного руху, українофіли, громадівський рух; Валуєвський циркуляр. Ємський указ. М.Драгоманов. І.Франко. Поява українських політичних партій).
 14. Україна на поч. ХХ ст. (територія і населення, соціально-економічний розвиток; політичні партії, її програмні ідеї; події російської революції 1905 – 1907 рр. у Наддніпрянщині, столипінська аграрна реформа).
 15. Україна в роки І світової війни (причини і характер війни, ставлення до війни українських політичних сил; бойові дії на території України, Легіон УСС).
 16. Українська національно-демократична революція 1917 – 1918 рр. Центральна Рада, її діяльність, причини падіння.
 17. Українська держава П.Скоропадського, її внутрішня і зовнішня політика, причини падіння.
 18. Директорія УНР, її внутрішня політика і зовнішньополітична діяльність, причини поразки. Зимові походи армії УНР.
 19. ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Польсько - українська війна. Причини поразки ЗУНР.
 20. Події в Україні 1919-1920 рр. «Київська катастрофа». «Війна всіх проти всіх». Денікінський і польський окупаційний режими.
 21. Утвердження більшовицької влади в Україні у 1918-1920 рр. Війни Радянської Росії проти УНР. «Воєнний комунізм».
 22. УСРР в умовах непу (1921-1929 рр.). Суть непу, особливості впровадження непу в Україні. Входження УСРР до складу СРСР, його наслідки. Українізація. «Українське відродження».
 23. Україна в умовах радянської модернізації (1929-1939 рр.). Індустріалізація і колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. Утвердження тоталітарного режиму. Сталінські репресії. «Розстріляне відродження».
 24. Західноукраїнські землі у 1921-1939 рр. Боротьба українців за соціальне і національне визволення. ОУН. С.Бандера. Проголошення Карпатської України.
 25. Україна в роки ІІ світової війни (1939-1945 рр.). Входження західноукраїнських земель до складу УРСР на початку війни. Бойові дії на території України у 1941-1944 рр. Окупаційний режим. Рух опору. Діяльність українських націоналістів. ОУН – УПА. Внесок українців у перемогу над фашистами.
 26. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – сер. 50-х років. Україна – співзасновниця ООН. Особливості відбудови економіки. Голод 1946-1947 рр. Радянізація західних областей. Операція «Вісла». Культурне життя. «Ждановщина».
 27. Україна в умовах «Хрущовської відлиги» (1953-1964 рр.). Десталінізація. Економічні і соціальні реформи. Входження Криму до УРСР. Розвиток культури. Шістдесятники. Зародження дисидентського руху. Українська робітничо-селянська спілка. Л.Лук’яненко.
 28. Україна у «брежнєвську добу» (1964-1985 рр.). Політико-ідеологічна криза. «Розвинутий соціалізм». Неосталінізм. Перші особи УРСР. П.Шелест. В.Щербицький. Реформи 1965 р. «Застій», його причини. «Тіньова економіка». Корупція. Соціальне життя. Культура. Посилення русифікації. Опозиційний рух. Українська гельсінська група. М.Руденко.
 29. Україна в умовах «перебудови» (1985-1991 рр.). Сутність і напрями «перебудови», її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа. Політична активність суспільства. Діяльність неформальних організацій. Громадські акції протесту. Початок формування багатопартійності. Народний Рух України. В.Чорновіл.
 30. Розпад СРСР і відродження незалежності України. Кроки до суверенізації України. Розпад Компартії України. Закон про мови. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Серпневий заколот у Москві, Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Припинення існування СРСР.
 31. Державотворчі процеси у незалежній Україні. Ухвалення Конституції України 1996 року, її основні положення.
 32. Соціально-економічний розвиток незалежної України. Реформи 90-х років, їх наслідки. Стан сучасної економіки, причини кризових явищ, шляхи їх подолання. Соціальні реформи. Економічні проблеми.
 33. Політичне життя незалежної України. Діяльність Верховної Ради, Президентів України. Громадсько-політичні акції «Помаранчевий зрив», «Євромайдан», «Революція гідності».
 34. Зовнішньополітична діяльність незалежної України. Україна у загальноєвропейському процесі. Україно-російські відносини. АТО на сході України. Анексія Росією Криму. Україна і НАТО.
 35. Культура і духовне життя у незалежній Україні. Нові тенденції розвитку культури. Реформи у сфері освіти. Релігійне життя, розпал у православ’ї.

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.